Hur man klarar sig under nödåren

En invaliserad man arbetar som gatumusiker. Pojkar finner mat till hushållet genom fiske och i Munksnäs planteras potatis.

År: 
1940
Filmens namn: 
Suomi-Filmin uutiskuvia 18/40 (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Vardag och fritid
Samhället och politik
Ämnesord: