Jag är timmerflottate

Jag är timmerflottare är en ungdoms- och flottningsfilm med dokumentariska inslag. Föräldralösa krigsbarnet Paavo anpassar sig inte till livet i staden. Han rymmer till sina hemtrakter i norra Finland där han lyckas finna jobb inom timmerflottning. Händelsevis hamnar även Paavos fosterbror Arvi och hans vän Martti till samma ställe.

År: 
1950
Filmens namn: 
Tukkijoella tapahtuu (titel)
Jag är timmerflottare (svensk titel i Finland)
Regi: 
Brita Wrede
Felix Forsman
Produktion: 
Felix-Filmi Oy
Genre: 
kort fiktion
Teman: 
Vardag och fritid
Film och television