K.J. Ståhlberg (1865–1952)

Minnesfilm om K.J.Ståhlberg, Finlands första president från 1919 till 1925.

År: 
1952
Filmens namn: 
Finlandia-katsaus 188 (titel)
Regi: 
Harry Lewing
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik
Ämnesord: