Krigsansvarighetsdomstolen

På Ständerhuset i Helsingfors pågick 15.11.1945 - 21.2.1946 krigsansvarighetsprocessen där ett antal framträdande krigstida politiker dömdes till frihetsstraff. Domstolen fick påtryckningar av kontrollkommissionen och den längsta domen på 10 år gavs Risto Ryti. Han benådnades av J.K. Paasikivi 1949.

År: 
1945
Filmens namn: 
Finlandia-katsaus 77 (titel)
Regi: 
Holger Harrivirta
Produktion: 
Finlandia Kuva Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik