Kustartilleriet vid fortsättningskriget

Kustartilleriets verksamhet och livet vid kustbefästningen.

År: 
1942
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 60 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik