Marknadsföring av filmen Mannen från Sysmä

Suomi-Filmis reklamkortege i 1600-talets stil. Inspelat av Uno Pihlström. [stum]

År: 
1938
Filmens namn: 
Uno Pihlströmin kotielokuvia
Teman: 
Film och television
Ämnesord: