Moderna Finland kallar

Fotograferna Heikki Aho och Björn Soldan var verksamma under samma period som Fackelbärarna (Tulenkantajat). Halvsyskonen Aho och Soldan fick sin konstindustriella utbildning inom Tysklands Bauhaus-rörelse, och då överraskar det ingen att Finland kallar från 1932 prisade industriell modernisering, storstäder och vital utomhusliv. År 1936 fick filmen ett ljudband med synkroniserad musik. Till de utländska versionerna av filmen bifogades i början av 1940 en vädjan för Finland i krig och bilder från vinterkriget.

År: 
1932
Filmens namn: 
Suomi kutsuu (titel)
Finland kallar (svensk titel i Finland)
Produktion: 
Aho, Soldan & Co
Genre: 
lång dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Vetenskap, industri och ekonomi