Ni och vi

Hela Finland led under 1950-talet av försämrade vägkonditioner.

År: 
1955
Filmens namn: 
Teistä ja meistä (titel)
Produktion: 
Filmiyhtymä Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik