Nillo Yli-Vainios väckelsemöte i Lappo 1978

Niilo Yli-Vainio (1920-1981) var den mest kända pingstpastorn och väckelsepredikanten i Finland under 1970- och 1980-talen. Journalisten Hannu Karpo dokumenterade Yli-Vainios väckelsemöte i Lappo 1978.

År: 
1978
Filmens namn: 
Karpon parhaat: Osa 15
Teman: 
Vardag och fritid