Nyhetsrevy om vinterkriget 10

Den sista nyhetsrevyn om vinterkriget färdigställdes efter kriget. Vyer från Koli, skogsarbete och fabriksarbete. Sjukhus, byggarbete och jordbruksarbete. Till hamnen anländer livsmedelsfrakt. Stadsbilder från Helsingfors.

År: 
1940
Filmens namn: 
Puolustusvoimain uutiskatsaus 10 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik