Nyhetsrevy om vinterkriget 9

Kyösti Kallios radiotal 14.3.1940. Viborgs ödeläggelse, krig, sorgflaggning, hjältebegravning, lottor vid arbete, sjukhus och ambulansverksamhet.

År: 
1940
Filmens namn: 
Puolustusvoimain uutiskatsaus 8 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik