Nyhetsrevy om vinterkriget 9

Revy om tiden efter vinterkriget. Arbete på åker och i hamnen. Ödeläggelse efter bombning, slag, evakuering och fabriksarbete.

År: 
1940
Filmens namn: 
Puolustusvoimain uutiskatsaus 9 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik