Nystad då och nu

I reklamtelevisionens serie Från kust till kust berättar lektor Edvin Luotonen om Nystads historia, dess eldsvådor och skeppsbygge. Vi bekantar oss ytterligare med Rikkohappo Oy och deras nya fabrik.

År: 
1967
Filmens namn: 
Rannikolta rannikolle: Pori-Turku (Osa 5) (titel i donatorns katalog)
Teman: 
Vardag och fritid
Vetenskap, industri och ekonomi