Pauligs Paula-flicka

1950 valdes den första Paula-flickan och reklamfilmen fick även en svenskspråkig version.

År: 
1950
Filmens namn: 
Pauligin Paula-tyttö kilpailu 22.9.50 (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Ämnesord: