Polkkis II

Trafikföreningen Taljas (Tapaturmatorjunta-yhdistyksen liikennejaos) informationspaket om trafiksäkerhet och flexibel bilkörning.

År: 
1966
Filmens namn: 
Polkkis II (titel)
Produktion: 
Veikko Laihanen Oy
Teman: 
Vardag och fritid
Ämnesord: