President Hoover i Finland

Förenta Staternas 31:a president Herbert Hoover besöker Helsingfors. I hemlandet åklagades han fortfarande för 1930-talets depression men i Finland var Hoover mycket populär tack vare hans donationer under vinterkriget och grundandet av Finnish Relief Fund.

År: 
1946
Filmens namn: 
Finlandia-katsaus 79 (titel)
Produktion: 
Finlandia Kuva Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik
Ämnesord: