Presidentbyte

Republikens president Urho Kekkonen (1900-1986) tillträdde sin post 1.3.1956, samma dag som generalstrejken började. Biograferna var stängda men ett fåtal nyhetsinslag producerades under de tre veckor som generalstrejken pågick. Då strejken avslutades framfördes inslagen, exempelvis denna historiska Finlandia-revy nr. 289. J.K. Paasikivi (1870-1956) överlåter presidentskapet till Urho Kekkonen, som fastställer sin avsikt att följa Paasikivis riktning och ödmjukt mottar presidentskapet. Revyn avslutas med Finlandias toner.

År: 
1956
Filmens namn: 
Finlandia-katsaus 289 (titel)
Regi: 
Allan Pyykkö
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik