Priset för välfärd

Inför Pargas Kalks 75-årsjubileum producerades denna film, som påpekar oss om de negativa sidorna med den industriella utvecklingen.

År: 
1973
Filmens namn: 
Hyvinvointimme hinta (titel)
Produktion: 
Felix-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik
Vetenskap, industri och ekonomi