Republikens president Finlands marskalk

Med regeringens undantagslag blev C.G.E. Mannerheim Finlands president 4. augusti 1944.

År: 
1944
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 86 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik
Ämnesord: