Rex Ruhtinaallinen

Kaffereklam från början av 1960-talet.

År: 
1962
Filmens namn: 
Rex Ruhtinaallinen (titel)
Regi: 
Reino Palmroth
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort reklam
Teman: 
Vardag och fritid
Ämnesord: