Saab Silmänpesevä

Reklamfilm om Saab.

År: 
1970
Filmens namn: 
Saab Silmänpesevä (titel)
Produktion: 
Felix-Filmi Oy
Genre: 
kort reklam
Teman: 
Vardag och fritid