Saima kanal – en förenande farled

Väg- och vattenbyggnadsnämndens beställningsfilm prisar samarbetet mellan Finland och Sovjetunionen, vars synligaste bedrift var Saima kanals rekonstruktion. Här avbildas kanalens byggnadsskeden från stunden då Finland fick kanalen av den östliga grannen med ett hyreskontrakt på 50 år. Republikens president Urho Kekkonen invigde kanalen de 5:e Augusti 1968.

År: 
1969
Filmens namn: 
Saimaan kanava - yhdistävä vesitie (titel)
Regi: 
Veikko Laihanen
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Veikko Laihanen Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik
Vetenskap, industri och ekonomi