Samfundet Finland-Sovjetunionen

Filminor Oy:s beställningsfilm presenterar verksamheten av Samfundet Finland-Sovjetunionen. Organisationen grundades 1944 och dess uppgift var att främja vänskapen mellan Finland och Sovjetunionen, och föreningen utvecklade en stark statlig och partipolitisk karaktär. Över 100 000 medlemmar hörde till föreningen under 1970-talet.

År: 
1977
Filmens namn: 
Ystävien seurassa (titel)
Produktion: 
Filminor Oy
Suomi-Neuvostoliitto-Seura ry SNS
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik