Samgång - framgång

SOK-koncernens 50-års jubileumsfilm presenterar SOK:s verksamhet.

År: 
1954
Filmens namn: 
Omin voimin - yhteistoimin (titel)
Samgång - framgång (svensk titel i Finland)
Regi: 
Orvo Saarikivi
Eero Aarniemi
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Samhället och politik