Siesta

På 1950-talet kunde man sälja choklad med exotik och erotik.

År: 
1954
Filmens namn: 
Siesta (titel)
Regi: 
Felix Forsman
Produktion: 
Felix-Filmi Oy
Genre: 
kort reklam
Teman: 
Vardag och fritid
Ämnesord: