Skärgårdsvägen vid ön Lepäinen

I reklamtelevisionens serie Från kust till kust diskuterar journalisten Simo Pasanen med jordbrukaren Manu Heikkilä på ön Lepäinen. Skärgårdsvägens konstruktion har avsevärt underlättat livet för öns befolkning. Nystads stadsdirektör Olavi Salaterä berättar om sötvattensbassängen som inrättades under samma tid.

År: 
1967
Filmens namn: 
Rannikolta rannikolle: Pori-Turku (Osa 5) (titel i donatorns katalog)
Teman: 
Vardag och fritid