Slätten svallar

Våren 1984 utsattes södra Österbotten för stora översvämningar. Hannu Karpo och kamerabesättningen färdades med båt längs slätten och intervjuade lokala. Den stora översvämningen var sista av sitt slag på Österbotten.

År: 
1984
Filmens namn: 
Karpon parhaat: Osa 2
Teman: 
Vardag och fritid
Samhället och politik