Staden är vår framtid

I Postsparbankens beställningsfilm av Risto Jarva analyserar man stadsboende. Vad är de goda och dåliga sidorna med att bo i en stad, och vilka är stadens olika funktioner?

År: 
1967
Filmens namn: 
Kaupungissa on tulevaisuus (titel)
Regi: 
Risto Jarva
Produktion: 
Filminor Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik