Tändstickor från Tammerfors

Tändstickans olika tillverkningsskeden i OTK:s tändsticksfabrik. Klippet innehåller bland annat askarnas, tändmassans och stickornas produktion och hur den färdiga produkten når konsumenterna. Filmen stöder fyra inhemska tändsticksfabriker och motsätter sig fyra fabriker under Svenska Tändsticks Aktiebolaget, som under sina bästa år producerade över tre fjärdedelar av världens tändstickor. [stum]

År: 
1928
Filmens namn: 
Tulitikku (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi