Through the Ice to Finland

Film om den finska sjöfarten under vintertid och dess historia till dagen då filmen producerades på 1960-talet. Filmen av Valentin Vaala producerades på flera olika språk för internationell distribution och denna version i Levande minne är på engelska.

År: 
1962
Filmens namn: 
Jääkenttien halki Suomeen (titel)
Regi: 
Valentin Vaala
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi