Tiden efter Moskvafreden

Utrikesminister Carl Enckell (1876-1959) flyger till Moskva den 16:e september. Tiden efter Moskvafreden, välirauha, förkunnas i radion.

År: 
1944
Filmens namn: 
Finlandia-katsaus 46 (titel)
Produktion: 
Finlandia Kuva Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik