Tjärbränning i Lappland

Kaiku Foto inspelade traditionell tjärbränning. [tidpunkten oklar]

År: 
1985
Filmens namn: 
Kuvia Suomen Suuriruhtinaskunnasta 1906-1917 (titel)
Regi: 
Lauri Tykkyläinen
Produktion: 
Suomen elokuva-arkisto SEA
Yleisradio Oy
Genre: 
kompilation dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi