Tysklands industriutställning

Tysklands industriutställning i Mässcentret. Dessutom bilder från riskmarschen, årsdag för de stupade och festligheterna där kring samt velodromens invigning. Med bl.a. Mannerheim, Erik von Frenckell och Peter Kreuder.

År: 
1941
Filmens namn: 
Saksan teollisuusnäyttely (titel)
Tyska utstälningen 1941 (svensk titel i Finland)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik