Tysklands industriutställning

Gatorna dekoreras av Finlands och Tysklands flaggor under Tysklands industriutställning i Helsingfors Mässcentrum. Klippet filmades av en amatör.

År: 
1941
Filmens namn: 
Johtaja Hilbertin arkisto
Produktion: 
Wilhelm Hilbert
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi