Uppehåll av marinens stridsutrustning

Utdrag ur filmen Våra gossar till sjöss med bl.a. pansarbåten Väinämöinen och ubåten Iku-Turso.

År: 
1933
Filmens namn: 
Meidän poikamme merellä (titel)
Våra gossar till sjöss (svensk titel i Finland)
Regi: 
Erkki Karu
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
lång fiktion
Teman: 
Samhället och politik
Film och television