Uppförsbacke

I denna dramatiserade upplysningsfilm befinner sig ungdomar med motorcyklar i stora problem.

År: 
1958
Filmens namn: 
Vastamäkeen (titel)
Regi: 
Vilho Pitkämäki
Produktion: 
Veikko Laihanen Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid