Vagabond-valsen (trailer)

Vagabond-valsen utkom var filmens framgång den bästa i finländsk filmhistoria. Denna romantiska vagabondfilm skildrar slutet av 1800-talet och den finländska friherren populär bland kvinnofolket, Arnold (Tauno Palo). I Petersburg råkar han komma i slagsmål och flyr till Finland, var han söker skydd på ett cirkus och sedan hos zigenare. Vår charmör tjusar zigenarskönheten Rosinka (Regina Linnanheimo) och lika förtrollad blir grevinnan Helena (Ansa Ikonen). Vagabond-valsen baserar sig på musikstycket av samma namn skriven av J. Alfred Tanner. Denna romantiska film annonserades i biograferna med följande trailer.

År: 
1941
Filmens namn: 
Kulkurin valssi [traileri] (titel)
Produktion: 
Suomen Filmiteollisuus SF Oy
Genre: 
kort trailer
Teman: 
Film och television