Valborg i Helsingfors

Sista valborgsfirandet i huvudstaden av storfurstendömet Finland.

År: 
1917
Filmens namn: 
Vappu Helsingissä 1917 [sepitetty nimi] (titel)
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid