Våra trupper i Aunus

Erövring av Aunus, vägarbeten i Östra Karelen, Mannerheim vid Svir och erövringsparad av Aunus 10.9.1941.

År: 
1941
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 12 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik