Varkaus

Varkaus fick stadsrättigheter 1962. Festligheterna påbörjades redan under nyårsnatten.

År: 
1962
Filmens namn: 
Varkaus, uusin kaupunkimme (titel)
Produktion: 
Veikko Laihanen Oy
Veila markkinointi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik