Vasa

Presentation av den 1606 grundade Vasa.

År: 
1960
Filmens namn: 
Vaasa – Merenkurkun kaupunki (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik
Vetenskap, industri och ekonomi