Vi möttes i Kajanaland

Agrarförbundets (idag Center i Finland) partimöte i Sotkamo.

År: 
1952
Filmens namn: 
Kokoonnuttiin Korpi-Kainuussa (titel)
Produktion: 
Filmiyhtymä Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik