Viborg återerövras

Översikt av Viborg, återerövring och festligheter. Viborg återtogs 30.8.1941 och Finlands flagga hissades till slottets torn. Denna revy avslutas med erövringsdagens festparad.

År: 
1941
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 9 (titel)
Regi: 
Valentin Vaala
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik