Vigning av Fredens kapell på Skatudden

Korteget lämnar kapellet, generalguvernören Sey avreser från Uspenski katedral och kontrollerar soldatmarschen vid Salutorget (nära dagens Presidentslott).

År: 
1913
Filmens namn: 
Kuvia Suomen Suuriruhtinaskunnasta 1906-1917 (titel)
Regi: 
Lauri Tykkyläinen
Produktion: 
Suomen elokuva-arkisto SEA
Yleisradio Oy
Genre: 
kompilation dokumentär
Teman: 
Samhället och politik