Villmanstrand, Karelens centrum

Inför Villmanstrands 300-års jubileum presenterar denna film stadens historia från dess grundande till 1949.

År: 
1949
Filmens namn: 
Lappeenranta 300-vuotias (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik