Vinterkriget: Freden

Vinterkriget har avslutats. Utrikesminister Väinö Tanner talar i radion i mars 1940.

År: 
1940
Filmens namn: 
Suomi-Filmin uutiskuvia 8/40 (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik