Ångkraft och elektricitet

I Finland inleds industrialiseringen i mitten av 1800-talet.

Ångmaskinens inträde och konstruktionen av järnvägar påskyndade industrialiseringen, medan utvecklingen fördröjdes av autonomitidens ekonomiska situation och 1860-talets nödår.

Undersök vad som påverkade Finlands industrialisering och vad som gav upphov till östhandel. Vilka är Finlands första framgångsrika och växande industribranscher?

Undersök industriutvecklingen i slutet av 1800-talet i utvalda städer, exempelvis i Åbo och Tammerfors. Sök fram information om industrialiseringsprocessen i din hemstad.

Finska Elektriska Aktiebolaget grundades av Gottfried Strömberg och fabriken verkade i Sörnäs i Helsingfors. Klippet presenterar fabrikens personal och produktionslokaler. Som en 17-årig skolelev år 1881 hade Strömberg byggt sin första elgenerator och fick glödlampor att brinna - som den första i Finland. Här inleddes hans karriär som den finländska elindustrins pionjär. [stum]

Inom konsten gav industrialiseringen upphov till maskinromantik och en beundran för den urbana stadsbilden. I Finland framfördes denna inriktning av Fackelbärarna (Tulenkantajat) från 1920-talet. Fotograferna Heikki Aho och Björn Soldan var verksamma under samma period som Fackelbärarna. Halvsyskonen Aho och Soldan fick sin konstindustriella utbildning inom Tysklands Bauhaus-rörelse. Filmen Finland kallar från 1932 prisade industriell modernisering, storstäder och vital utomhusliv.

Hur tror ni en arbetares vardag såg ut i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet?
Hur tror ni det var att arbeta på fabrik?
Hur var arbetsförhållandena, arbetsdagens längd och lönen?
Vilken bakgrund hade fabriksarbetarna?
Vad sysslade man med under fritiden?

I jämförelse med världens stater är Finland i förhållande till landets storlek mest beroende av sin skogsindustri, som svarar för över 20 procent av Finlands export. Skogsindustrin påbörjades i Finland mot slutet av 1800-talet då skogsråvara omvandlades till virke och papper. Idag utnyttjas skogsråvara även vid framställningen av tyg, medicin, kemikalier, funktionella livsmedel, djurfoder, plast, kosmetika och vid tillverkningen av biobränsle.

Dokumentären av Heikki Aho och Björn Soldan producerades efter beställning av Finska träförädlingsindustriernas centralförbund och Metsäteollisuuden Valistustoimisto. I filmen förevigade bröderna norra Finlands skogsarbetsplatser, timmerflottning, såg och pappersfabriker. Filmen riktades i första hand till en utländsk publik och presenterade ett modernt industriland som lovprisades som ”maskinernas rike”.