Autonomins tid

Finland tillhörde det ryska storfurstendömet ännu vid början av 1900-talet. Rysslans sista kejsare Nikolai II (1868-1918) hade sitt enda officiella besök i Storfurstendömet Finland i mars 1915.

Första världskriget var ännu igång under tsarens statsbesök till storfurstendömets huvudstad. Syftet för tsarens besök var att bekanta sig med Östersjöflottans strategiska bas vid Sveaborgs krigshamn. Oscar Lindelöf spelade in denna film som, exceptionellt nog, inte granskades av ryska censuren. Filmvisningar av Hans Majestät Kejsarens besök i Helsingfors ordnades i huvudstadens tre största biografer.

Sök fram information om autonomins tid och vad detta betydde för Finland.

Vem var Rysslands sista tsar Nikolai II?

Vad hände med Nikolai II under den ryska revolutionen? Hur påverkade revolutionen Finlands självständighet?