Resebilder från Finland

De flesta tidiga filmer inspelades i Helsingfors, men i den första resefilmen om Finland presenterades stolt finländska vyer och miljöer från olika delar av landet.

Finland (1911) producerades till Finlands avdelning på Berlins internationella reseutställning år 1911. Filmen framkallades och färgades på ett laboratorium i Paris som ägdes av företaget Pathé Frère.

Finlandia är en film i sex akter som producerades 1922 på beställning av Utrikesministeriet. Den stumma dokumentären hade ett klart syfte: att presentera Finland och dess folk för åskådare utanför landets gränser. Av filmen produceras åtminstone sju versioner på olika språk. Finlandia visades under 1920-talet i ett flertal länder i Europa samt i södra och norra Amerika.

Redan under 1920-talet gestaltade man en bild av Finland som ett land med tusen sjöar, mäktiga skogar och praktfulla åar. I flera av Finlandias akter presenteras Finlands säregna och exotiska flottning och forsränning. Finlandia hade dessutom en egen musiklista till stumfilmens ackompanjemang under visningarna, med kompositioner från välkända kompositörer som Erkki Merlartin, Oskar Merikanto, Toivo Kuula och Jean Sibelius. Till denna dag är Finlandia den mest sedda finska filmen utomlands. KAVIs restaurerade version av Finlandia visades under Finlands hundraårsjubileum ackompanjerat av RSO på Musikhuset i Helsingfors. [Filmklippet är stumt]

I denna förtjusande färgfilm skildras 1950-talets Finland, de tusen sjöarnas land. Resefilmen producerades av Erik Blomberg och beställdes av utrikesministeriet för utländska turister. I det snöiga Lappland möter vi skådespelaren Mirjami Kuosmanen med en björnunge i sin famn. Filmen refereras på engelska och ackompanjeras av Sibelius andra symfoni.

Hur tycker du resereklam har förändrats från dessa klipp till idag? Har Finland fortfarande kända reseattraktioner och s.k. trumfkort för turism? Vilka?

Vilken typ av Finlandsbild marknadsförs det idag?

Hur skulle du själv beskriva och marknadsföra Finland för turister och utlänningar?

Presentation av Savolax huvudstad och Kallavesis pärla: staden Kuopio. Kuopios egenheter är Puijo hoppbackar, kalakukko och vintriga bastuturer där man rullar i snö. Filmen är en s.k. hembygdsfilm, en typ av film som producerades under 1950- och 60-talen och skildrade ett flertal av Finlands orter. Filmen om Kuopio var regissören Rauni Mollbergs första film.

Sök fram filmklipp om de städer ni känner till. Fundera hur staden framställs och presenteras. Vad är staden känd för, har den några unika drag? Hur skiljer sig det gamla och det moderna i de filmer du sett?