Tidiga stadsbilder

Finlands första filmer är från autonomins tid. Dessa säregna filmer skildrar med levande bilder Helsingfors, som blev den självständiga Finlands huvudstad i december 1917.

Det äldsta filmklippet från Finland som bevarats till idag skildrar Storfurstendömets huvudstad från Esplanaden till Högholmen. I filmen nämns året 1906, men tidpunkten är oklar.   

Hur skiljer sig stadsbilden i filmen från idag? Lägger du märkte till något speciellt i bilderna?

Den första offentliga simhallen i Helsingfors var Ursins simhall. Simhallen byggdes vid Ursins klippor i Eira och var verksam från 1887-1937.

En sista valborgsafton i autonomiska Finlands huvudstad under ryska makten. Då filmen uppfanns var den rörliga bilden häpnadsväckande för publiken, liksom filmkameran. Hur reagerar valborgsfirare i filmklippet på den filmande kameran?

Hur skiljer sig stadsbilder och miljöer på 1910-talet från idag? Hur många bodde i Helsingfors under 1910- och 20-talet? Hur livnärde sig folk under denna tid?

Fundera även på tidens klädsel och hur personerna i filmklippen beter sig. Bekanta er även med Signe Branders tidsbilder på Helsingfors stadsmuseets hemsida.

Ta en titt på Levande Minne och Elävä Muisti. Hittar du några filmklipp från din egen hemtrakt eller ort?

Bekanta dig med din egen stad eller ort – när har den grundats och hur har befolkningsmängden utvecklats? Vilken typ av sysselsättning och livsuppehälle har din hemtrakt bedrivit under dess första år? Hur har detta utvecklats till idag?

När anlände de första bilarna till din hemtrakt? Finns det bilder av de första bilarna som din familj, far- och morföräldrar eller släktingar har ägt?